Güncel Uygulamalar

Bilinçli Sedasyon
Bilinçli sedasyon nedir?

Bilinçli sedasyon anestezi uzmanı tarafından damar yolundan uygulanan çeşitli ilaçların etkisi ile hastanın işlem esnasında komutlara yanıt verebilecek kadar kendinde olduğu, yarı baygınlık halde olmasıdır.Bilinçli sedasyonun avantajları nelerdir?Hem çocuklarda hem yetişkinlerde kullanılabilen güvenli bir tedavi metodu olan bilinçli sedasyon, kişinin operasyonu hatırlamamasını sağlar.

Korku veya kaygı düzeyi yüksek kişilerin yaptırmasının mümkün olmadığı tedaviler bilinçli sedasyon altında kolaylıkla yaptırılabilir.

Ayrıca bulantı refleksi şiddetli kişilerin bu refleksleri baskılanır ve diş tedavileri daha kolay şekilde uygulanabilir.

PRF uygulaması 

PRF (platelet rich fibrin/trombositten zengin fibrin), kişiden alınan kanın santrifüj adı verilen özel bir işleme tabi tutulmasıyla elde edilen ve bütün dokularda iyileşmeyi arttırıcı hücreler (trombositler, lökositler, sitokinler, büyüme faktörleri) içeren bir yapıdır.

Kemik gibi sert dokularda veya dişeti gibi yumuşak dokularda iyileşmeye olumlu katkıları bilimsel olarak kanıtlanmış bir yardımcı tedavi yöntemi olan PRF, günümüzde doku iyileşmesinin hızlandırılması ihtiyacı bulunan bölgelere konsantre şekilde iyileştirici hücrelerin uygulanmasını sağlayan en etkili ve güncel yöntemlerden biridir.

Kişiden alınan az miktarda kandan elde edilen bir ürün olduğu için hazırlanması çabuk, uygulanması kolaydır. Kişinin kendi kanından elde edilen bir ürün olması sayesinde, vücut tarafından reddedilme gibi reaksiyonlara neden olmaz.

Piezocerrahi
 
Piezocerrahi nedir?
 
Piezocerrahi, kemik cerrahisi işlemlerinin geleneksel yöntem olan keskin uçlu döner aletler yerine ultrasonik titreşimler yoluyla yapılmasını sağlayan, beyin cerrahisi, kulak burun boğaz, ortopedi, çene cerrahisi gibi pek çok tıbbi alanında kullanılan ileri teknolojili bir tedavi aracıdır. 
 
Piezocerrahinin avantajları nelerdir?
 
Piezocerrahi aletler ile yapılan cerrahi işlemler, geleneksel yöntemlerle yapılan tedavilere göre dokularda daha az ödem olmasını sağlayarak, hasta için daha kolay bir iyileşme süreci sağlarlar.
Bu aletler, sert dokularda çalışırken etkili olup, yumuşak dokuya hasar vermeyen cihazlardır. 
 
Örnek vermek gerekirse; gömülü 20 yaş dişi çekimlerinde dudağa dokunma duyusu veren sinire yakın çalışılması gerektiği durumlarda, sinirin korunmasında en hassas tedavi piezocerrahi aletlerle sağlanır. Dokulara karşı daha koruyucu yaklaşım sağlanmasına izin verecek hassasiyette bir cihaz olması, piezocerrahi aletleri geleneksel olarak kullanılan aletlere göre avantajlı kılmıştır.