İmmediat İmplant Tedavisi 
İmmediat İmplant Tedavisi Nedir?

Diş çekilip ayni seansta implant yapılması, immediat implant tedavisi olarak adlandırılır.  Bu tedavi yöntemini yapabilmek için dişte aktif bir enfeksiyon olmamalı ve ilgili alanda yeterli miktarda kemik dokusu olmalıdır. Gerekmesi halinde implantın çevresi kemik grefti (kemik tozu) ile desteklenir. İmmediat implant tedavisi, diger implant uygulamalarına benzer olmakla birlikte, teknik olarak tecrübe gerektirmektedir.

İmmediat İmplant Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Normal şartlarda diş çekiminden sonra implant yapılması için üç aylık bir bekleme süresi mevcuttur. İmmediat implant tedavisi, bu bekleme süresini ortadan kaldırarak zaman açısından avantaj sağlar. Aynı seansta uygulanmış olması ikinci bir cerrahi işlemi ve bu işlere bağlı yaşanacak olası sıkıntıları önler.

İmmediat İmplant Tedavisi Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Diğer bütün çene cerrahisi işlemlerinde olduğu gibi ilk 24 saat boyunca aralıklı olarak dışarıdan buz kompres, ilaçların düzenli olarak alınması ve en önemlisi sigara kullanılmaması iyileşmenin sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.